Producent wyrobów
pościelowych
wyszukiwarka zaawansowana
suma: 0,00 zł do kasy
Darmowa dostawa już od 500,00 zł
Produkt polski

100% polski
produkt

Darmowa dostawa

darmowa
dostawa
od 500zł

Wysyłka w 24h

wysyłka
w 24h

Naturalne surowce

100% naturalnych
surowców

25 lat doświadczenia

Ponad 25 lat
doświadczenia

Regulamin sklepu

       REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 25 GRUDZIEŃ 2014 ROKU

Regulamin Sklepu Internetowego Lech-Pol dostępny pod adresem www.lech-pol.eu; na życzenie zainteresowanego udostępniany jest w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się zainteresowany. W tym celu prosimy zapytania o udostępnienie regulaminu kierować na adres e-mail: info@lech-pol.pl

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego (dalej także jako Sklep) i zasady realizacji zamówień składanych za pośrednictwem serwisu internetowego, zgłaszania reklamacji i trybu ich rozpatrywania (Usługa) i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

 2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną wyrobów pościelowych.

 3. Właścicielem Sklepu (zwanym też Producentem lub Usługodawcą) jest: Lech-Pol Spółka jawna Dariusz Lechowicz, Jacek Lechowicz, Łukasz Lechowicz, Ewa Lechowicz z siedzibą w Jędrzejowie 28-300 mieszącą się przy ul. Reymonta 21a, nr KRS 0000045508 (Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy – KRS), NIP 6562089971, REGON 292435697, Tel. 41 3861014, Fax 41 3866193.

 4. Prawidłowe korzystanie z usługi jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari).

 5. Regulamin Sklepu jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem na odległość.

 6. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży na odległość jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

 7. Ceny podane przy produktach są cenami brutto (stawka podatku VAT – 23%) wyrażonymi w polskich złotych PLN. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które podane są każdorazowo w procesie składania zamówienia (w zależności od rodzaju i ilości zamawianych produktów) oraz innych opłat i kosztów, o ile Kupujący wyrazi na nie zgodę (wybierze je) w procesie składania zamówienia.

 8. Całkowita wartość towaru wraz z informacją o kosztach dostawy (jeżeli występuje) uwidoczniona jest w podsumowaniu zakupów.

 9. Zamówienia na produkty Lech-Pol należy składać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.lech-pol.eu

 10. Zamówienie uważa się za złożone w momencie zatwierdzenia wypełnionego formularza, co następuje przez kliknięcie przycisku "zamów i zapłać".

 11. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok.

 12. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 11.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 13. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta kompletnych danych pozwalających na weryfikacje odbiorcy towaru. Podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i potwierdzenia realizacji zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych, nie będą realizowane.

 14. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Klient może odrębnie wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sklepu Internetowego materiałów reklamowych czy newslettera. Dane osobowe są przekazywane dobrowolnie i wykorzystywane są w celu realizacji Umowy sprzedaży zawieranej na odległość.

 15. Zamówienia realizowane są tylko na terytorium Polski. Po uzgodnieniu z Producentem - także na terenie EU – przy uwzględnieniu postanowień dyrektywy 2006/123/WE.

 16. Zamówiony towar będzie dostarczany przesyłką kurierską (firma UPS , In-Post Paczkomaty), w zależności od miejsca wysłania towaru i związanego z tym wyboru Kupującego. Koszty dostarczenia: wg cennika generowanego zależnie od wagi i objętości podawany przed złożeniem zamówienia (nie dotyczy wysyłek poza Polskę).

 17. Dostarczenie towaru za pośrednictwem firm kurierskich wiąże się ze spełnieniem warunku wyrażenia zgodny przez Klienta na przekazanie przez Producenta jego danych osobowych (imię, nazwisko, adres dostawy, numeru telefonu) firmie kurierskiej realizującej dostawę.

 18. Producent informuje, iż nie ma możliwości osobistego odbioru towaru w siedzibie Producenta.

 19. Z zastrzeżeniem postanowień kolejnych punktów, wydanie towaru nastąpi w ciągu trzydziestu dni od zawarcia umowy.

 20. Dostawa towaru realizowana jest w czasie właściwym dla firmy kurierskiej realizującej dostawę przesyłki.

 21. Czas realizacji zamówienia określany w dniach, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym, liczony jest od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, przez wydanie przesyłki firmie kurierskiej, do dnia odbioru przesyłki przez Klienta (zwykle 3-5 dni roboczych).

 22. Czas realizacji zamówienia określony w pkt. 19 dotyczy zamówień, w których Klient wybrał sposób płatności „za pobraniem”. W przypadku gdy Klient wybierze sposób płatności w formie przelewu, płatności kartą bądź szybkim przelewem elektronicznym, czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowych Producenta.

 23. Wydanie towaru Klientowi przez firmę kurierską następuje tylko po spełnieniu warunku zapłaty pełnej należności przez Klienta za towar oraz za przesyłkę.

 24. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT (np. podmioty gospodarcze) uprasza się o wcześniejsze przesłanie faksem upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy na numer faksu: +48 41 386 61 93.

 25. Zapłaty za towar oraz przesyłkę Klient może dokonać w formie płatności: „za pobraniem” - zapłata gotówką w momencie odbioru towaru (gotówka przekazywana kurierowi dostarczającemu towar), przelewem zwykłym na rachunek bankowy Producenta: Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna o/Jędrzejów, numer konta: 04 1600 1462 1836 1086 4000 0001 tytuł przelewu: Zapłata za ... (nr zamówienia + data), kartą płatniczą lub szybkim przelewem elektronicznym (przelewy24, PayU). O ile nie wskazano w procedurze zamawiania, skorzystanie z usług PayU, przelewy24 i inne, nie wiąże się dla Kupującego z żadnymi dodatkowymi płatnościami. Jeśli skorzystanie z tego rodzaju usług wiąże się z dodatkowymi kosztami, ich wysokość, zasady ponoszenia podawane są w ramach procedury składania zamówień.

               SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Bluemedia.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.bluemedia.pl.
Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Bluemedia.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: spółka Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (adres siedziby: ul. Powstańców Warszawy 6 81-718 Sopot), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000320590, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 5851351185.

 

   26. W Sklepie Internetowym nie są honorowane karty stałego klienta. Rabaty dla stałych klientów udzielane mogą być indywidualnie.

ZWROTY TOWARÓW

 1. Klient, będący konsumentem, ma prawo, zgodnie z art.27 Ustawy z dnia 30 maj 2014r. o prawach konsumenta odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 ust. 2 ww. Ustawy, tj:

a. jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Producenta, Producent nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,

b. konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach opisanych w art. 38 ww. Ustawy, w szczególności jeśli przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 2. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy zawarte jest w załączniku nr 2 do Regulaminu.

 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Przykładowy wzór formularza (oświadczenia) odstąpienia od umowy dostępny jest u dołu strony (załącznik 1).

 4. Odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość wiążę się z obowiązkiem niezwłocznego przesłania przez konsumenta zakupionych towarów do Producenta, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na własny koszt zakupionych towarów, chyba że Producent zaproponuje, że sam towary odbierze. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Prosimy, by w miarę możliwości dołączyć oryginał dowodu zakupu (faktura) lub inne dowody zakupu (np. dowód zapłaty).

 5. Konsument powinien odesłać towary w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 6. Konsument ponosi pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

        WARUNKI RĘKOJMI

 1. Towary w sklepie internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 2. Sklep jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego.

 3. Realizacja uprawnień z rękojmi odbywa się na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym, jednak w celu najszybszego i najdogodniejszego rozpatrzenia roszczeń związanych z rękojmią Sklep sugeruje, aby informacja na temat reklamowanego produktu zawierała w szczególności:

a. pełną nazwę produktu,

b. numer transakcji i numer dokumentu zakupu,

c. opis uszkodzenia w tym datę wykrycia wady,

d. określenie żądania co do sposobu zaspokojenia roszczeń.

W celu podania powyższych informacji można skorzystać z formularza udostępnionego przez Producenta (link).

 1. Klient powinien odesłać reklamowany towar na adres producenta: Lech-Pol Sp. j., ul. Reymonta 21a, 28-300 Jędrzejów z adnotacją „Reklamacja” lub podobnym.

 2. Kupujący, będący konsumentem, w przypadku skorzystania z uprawnień przewidzianych przepisami o rękojmi, zobowiązany jest na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy, najtańszym zwykłym sposobem dostarczania rzeczy oferowanym przez Sprzedawcę, chyba że strony uzgodnią inaczej. Kupujący niebędący konsumentem zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar na własny koszt.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Reklamacje, dotyczące usługi (a więc inne niż dotyczące rękojmi bądź spraw związanych ze zwrotem towaru) winny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej, na adres: info@lech-pol.pl

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres e-mail wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu. W przypadku braku możliwości zachowania powyższego terminu Usługodawca informuje o tym fakcie osobę składającą reklamację, podając przyczynę przedłużenia terminu, jak również przewidywany czas udzielenia odpowiedzi.

4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

5. W sytuacjach konfliktowych Producent będzie dążyć do ich polubownego załatwienia. Gdy jednak okaże się to niemożliwe, spór będzie rozstrzygał sąd powszechny.

6. Do zamówień złożonych w serwisie internetowym przed 25 grudnia 2014r. stosuje się postanowienia wcześniejszego regulaminu, dostępnego poniżej: 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 25 GRUDZIEŃ 2014 ROKU

Regulamin Sklepu Internetowego Lech-Pol dostępny pod adresem www.lech-pol.eu na życzenie zainteresowanego udostępniany jest w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się zainteresowany. W tym celu prosimy zapytania o udostępnienie regulaminu kierować na adres e-mail: lech-pol@lech-pol.pl

 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu Sklepu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 2. Właścicielem Sklepu (zwanym też Producentem lub Usługodawcą) jest: Lech-Pol Spółka jawna Dariusz Lechowicz, Jacek Lechowicz, Łukasz Lechowicz, Ewa Lechowicz z siedzibą w Jędrzejowie 28-300 mieszącą się przy ul. Reymonta 21a, nr KRS 0000045508 (Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy – KRS), NIP 6562089971, REGON 292435697, Tel. 41 3861014, Fax 41 3866193.

 3. Prawidłowe korzystanie z usługi jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari).

 4. Regulamin Sklepu jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

 5. Ceny podane przy produktach są cenami brutto (stawka podatku VAT - 23%).

 6. Towary w sklepie internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 7. Klient ma prawo, zgodnie z art. 71 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od daty otrzymania produktu.

 8. Odstąpienie od umowy sprzedaży wiążę się z przesłaniem przez Klienta do producenta na własny koszt zakupionych produktów. Prosimy, by w miarę możliwości dołączyć oryginał dowodu zakupu (faktura) lub inne dowody zakupu (np. dowód zapłaty).

 9. Klient powinien odesłać produkty w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 10. Producent zwróci to, co oświadczył Klient niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od momentu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot nastąpi na rachunek bankowy lub w inny sposób wskazany przez Klienta.

 11. Zamówienia na produkty Lech-Pol należy składać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.lech-pol.eu.

 12. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok.

 13. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 14. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta kompletnych danych pozwalających na weryfikacje odbiorcy towaru. Podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i potwierdzenia realizacji zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych, nie będą realizowane.

 15. Towary umieszczone w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.

 16. Zamówiony towar będzie dostarczany przesyłką kurierską (firma UPS , DHL , TNT ), w zależności od miejsca wysłania towaru. Koszty dostarczenia: wg cennika generowanego zależnie od wagi i objętości podawany przed złożeniem zamówienia . ( nie dotyczy wysyłek poza Polskę ).

 17. W przypadku braku towaru w magazynie Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia. W sytuacji, gdy Producent nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, Klient zostanie o tym zawiadomiony i zwrócona mu zostanie cała otrzymana od niego suma pieniężna.

 18. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT (np. podmioty gospodarcze) uprasza się o wcześniejsze przesłanie faksem upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy na numer faksu: 041 386 61 93.

 19. Zamówienia realizowane są tylko na terytorium Polski .Po uzgodnieniu także na terenie EU.

 20. W przypadku wyboru sposobu płatności "przelew", towar jest wysyłany w momencie zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 100% wartości zamówienia.

 21. W Sklepie Internetowym Lech-Pol nie są honorowane karty stałego klienta. Udzielamy rabatu dla stałych klientów, który ustalany jest indywidualnie.

Warunki reklamacji:

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest wykazanie, że reklamowana rzecz została zakupiona w Sklepie Internetowym (może to być m. in. paragon fiskalny, faktura VAT, wyciąg z konta bankowego, etc.).

 2. W przypadku niezgodności towaru z umową (dotyczy sprzedaży wobec konsumentów) - Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

 3. Klient powinien odesłać towar do naprawy na adres producenta: Lech-Pol Sp. j., ul. Reymonta 21a, 28-300 Jędrzejów z adnotacją o rodzaju wad.

 4. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa Klient. W przypadku Konsumenta, Producent zobowiązany jest do zwrotu kosztów przesyłki.

 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres firmy: Jędrzejów , Reymonta 21a, 28-300.

 6. Dane dotyczące przelewu bankowego na konto:
  Nazwa banku: PEKAO SA
  Numer konta: 53 1240 4982 1111 0000 5549 1824
  Tytuł przelewu: Zapłata za ... (nr zamówienia + data)

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Nazwa: Lech-Pol Spółka Jawna D.J.Ł.E. Lechowicz
Adres: ul. Reymonta 21a, 28-300 Jędrzejów
Telefon: 413861014
Email: info@lech-pol.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest:
Imię i Nazwisko: Mariusz Piskorczyk
Telefon: +48 665586173
Email: biuro@ochrona-danych.net

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/ach:
Wykonania obowiązku w zakresie rozliczenia i wystawiania oraz przyjmowania dokumentów finansowych - Faktur

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług z późn. zmianami

5. W razie konieczności dane mogą być udostępnione podmiotom:
Lech-Pol Sp.J. D.J.Ł.E. Lechowicz, podmiotom upoważnionym na podstawie prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres:
określony przez przepisy prawa, przez okres 5 lat

7. Pod Podanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest wywiązanie z obowiązku prawnego.

8. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia – jeżeli dopuszcza to przepis prawa lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
c) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

9. Podanie danych jest:
na podstawie przepisów prawa.

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

ZAŁĄCZNIK 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: Lech-Pol Spółka jawna D.J.Ł.E. Lechowicz, ul. Reymonta 21a, 28-300 Jędrzejów

 

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:................................................................

 

Data zawarcia umowy/odbioru:..............................................................................................................................................

 

Imię i nazwisko konsumenta (ów): ….....................................................................................................................................

 

Adres konsumenta (ów): …....................................................................................................................................................

 

Podpis konsumenta (ów) (tylko jeśli formularz jest wysyłany w wersji papierowej): …..........................................................

 

Data: …..................................................................................................................................................................................

 

Proszę/imy o zwrot płatności na konto: …..............................................................................................................................

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną)

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Lech-Pol Sp. j., ul. Reymonta 21a, 28-300 Jędrzejów niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku zwrotu rzeczy, która ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 45,00 PLN.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 

 

 

do góry
{nocache:76f509a67837d533b607b4af3110225e#1}
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl